De Link van Handschrift en Karakter

HandschriftTabel De Cirkel van Handschrift-Bewustzijn-Karakter-Kenmerken-Individualiteit kan naar iedere beginstand worden gebracht. Wanneer je uitgaat van de individualiteit van de schrijver kom je direct bij de kenmerken in de schrijfstijl. Het bewustzijn van de individualiteit toont zich in het handschrift. De laatste link brengt je bij handschrift en karakter. Waarom deze elementen samen een handschrift bepalen? Ja, het is juist de samenwerking van deze losse inzichten die visie geeft op handschrift uitleg. Dat de spirituele uitleg wordt toegepast in de huidige tijd komt door de groeiende bewustwording. De spirituele benadering wordt toegevoegd door de ontwikkeling van elke ziel.

The link of Handwriting and Character Circle, Handwriting Consciousness-Character-Highlights-Individuality can be brought to every starting position. When you go out of the individuality of the writer you come directly to the features in the writing style. The consciousness of individuality is revealed in the manuscript. The last link will take you to handwriting and character. Why these elements together define a manuscript? Yes, it is precisely the cooperation of these individual insights vision provides for handwriting interpretation. That spiritual explanation is applied is at the present time by the growing awareness. The spiritual approach is added by the development of every soul.
Share