Handtekening en handschrift, verschillende drijfveren

De persoonlijke handtekening heeft wel en niet met de rest van het handschrift te maken. Wanneer je schrijft met als doel een notitie te maken of een brief te schrijven is er een andere drijfveer die de pennenstreken stimuleert dan wanneer je een handtekening plaatst.
Grafologie en Stichting Grafologica
Hoe dat komt ? Dit verschijnsel vindt plaats omdat de schrijfimpuls verschilt op welk moment wordt geschreven.

Voor een geschreven tekst is een mate van concentratie nodig die anders is dan het moment dat er een handtekening uit de pen vloeit.
In de handtekening ziet de grafoloog de schrijfdruk en de presentatie van de schrijver naar de ander op een versterkte wijze.
Marina verzorgt grafologie lezingen en workshops op uw locatie
Share