Holistische visie en grafologie

Holistische visie, dit wil zeggen: het inzicht om de verbondenheid te zien in het geheel.
Stel een handschrift is opeens onevenwichtig en er wordt gekeken hoe dit is gekomen.
De persoonlijke omstandigheden van de schrijver kunnen zijn veranderd op geestelijk en of lichamelijk niveau. 
De grafologie kan daarbij een visie geven, na bestudering van het handschrift van eerder en het te vergelijken met het handschrift van nu kan een bevinding worden gedaan, welk aspect mogelijk is aangedaan of in welke richting gezocht moet worden.

Juist het totale van de diagnostiek, die samen met anderen wordt toegepast, brengt dichter bij het verhelpen van een probleem.
Na veel jaren van praktische ervaring met handschrift analyse kan ik zeggen dat mijn inzicht is vergroot. En is samenwerking het uitgangspunt om tot optimale resultaten te komen.

Spirituele grafologie helpt bij innerlijke ontplooiing, het handschrift als inzicht
met ziele groet van Marina
bereikbaar op 0629363562
Share

Ruimte voor jezelf en voor de ander

handschrift als inzicht
grafologie voor inzicht


Wat straal je mooi zoals je bent. Het is de bedoeling van het ZIJN dat je jezelf kunt zijn.
De persoonlijke groei zit in het telkens ervaren van diepere connecties met hetgeen er gebeurt. Om je heen en met wie jij bent.  Op elkaar afstemmen is fijn, dat geeft de intermenselijke harmonie.
Het vinden van een evenwicht in het samengaan van wat kan, geeft een bevrijding van het vastomlijnde denken.

Als je los bent van jezelf  in een middelpunt zetten komt er ruimte. De ruimte  die gelegenheid schept voor expansie. Die ruimte ben jezelf, maar ook de ander. Elkaar tegemoet komen is de uiteindelijke gift van liefde.


Met ziele groet van Marina

Spirituele grafologie helpt bij innerlijke ontplooiing, het handschrift als inzicht
Share

Drie Handschriften, zo verschillend

grafologie met Marina Brunner


Drie handschriften, alle drie zo verschillend. Veel schrijfdruk, vettige letters. Disharmonie en beginversterking, Soepele guirlandes en ellipsvormen.

De grafoloog kijkt naar meer dan veertig handschriftkenmerken.
Brengt deze met elkaar in verband en trekt conclusies waarbij de waargenomen kenmerken worden omgezet naar karaktereigenschappen.

Laat je informeren en er gaat een wereld open van vormen
die tijdloos zijn.


Symboliek in Beweging, met ziele groet van Marina

Share

De Groei Analyse


Groei en persoonlijkheid van het nu
Handschrift Analyse met als doel de persoonlijke groei van de schrijver te omschrijven
Nieuw kan ik aanbieden, de Groei Analyse.
Het moment waar je nu bent duidelijk toegelicht.
Het pad van jouw keuze vertellend.
Wat ik nodig heb? 
Handschrift van vroeger en van nu. Schrijf voor het handschrift van nu op verschillende momenten van de dag.
Alles het liefst op papier zonder lijnen. Als ik meer handschrift nodig heb dan laat ik dat altijd weten.
Kies je voor de Groei Analyse?
Dan krijg je een uitgebreid verslag door mij gemaakt.
Grafologie en gevoel gaan samen. 

Meer weten?
Voor Contact bellen of een appje sturen naar 0629363562


Met  Ziele Groeten van Marina

info@grafologica.nl

Marina Brunner Schwedersky
Kerkstraat 17
4023AP Rijswijk Gelderland
Share

De Link van Handschrift en Karakter

HandschriftTabel De Cirkel van Handschrift-Bewustzijn-Karakter-Kenmerken-Individualiteit kan naar iedere beginstand worden gebracht. Wanneer je uitgaat van de individualiteit van de schrijver kom je direct bij de kenmerken in de schrijfstijl. Het bewustzijn van de individualiteit toont zich in het handschrift. De laatste link brengt je bij handschrift en karakter. Waarom deze elementen samen een handschrift bepalen? Ja, het is juist de samenwerking van deze losse inzichten die visie geeft op handschrift uitleg. Dat de spirituele uitleg wordt toegepast in de huidige tijd komt door de groeiende bewustwording. De spirituele benadering wordt toegevoegd door de ontwikkeling van elke ziel.

The link of Handwriting and Character Circle, Handwriting Consciousness-Character-Highlights-Individuality can be brought to every starting position. When you go out of the individuality of the writer you come directly to the features in the writing style. The consciousness of individuality is revealed in the manuscript. The last link will take you to handwriting and character. Why these elements together define a manuscript? Yes, it is precisely the cooperation of these individual insights vision provides for handwriting interpretation. That spiritual explanation is applied is at the present time by the growing awareness. The spiritual approach is added by the development of every soul.
Share

Handgeschreven is altijd mooi !

handschrift is altijd mooi Handgeschreven is altijd mooi. Vaak wordt er aan mij gevraagd of het ook belangrijk is of het handschrift er ‘mooi’ uitziet. Eerst is het maar net hoe je schoonheid beleeft, het antwoord is dus altijd subjectief. Een ritmisch geheel met duidelijk leesbare letters is vaak voor de lezer aantrekkelijk omdat het een bepaalde rust geeft en je niet jezelf tijdens het lezen hoeft af te vragen wat er staat. Het is duidelijk. Ten tweede is een zekere verbondenheid, ook wanneer dat niet altijd zichtbaar blijft, een teken van gelijkmatigheid en evenwicht. Ook dit komt weer tot uiting in een rustige schrijfbeweging. Dan het derde punt, als er creatief met letters wordt om gegaan kan er een lettervariatie op papier komen die apart is. Zelf gevormde letters los van het schoolschrift kan uitvloeien tot een bepaalde vorm van kalligrafie. Vele zeggen dat kalligrafie geen gewoon schrijven is, ik vind het schoonschrijven en zeker het creatief gevormde schrift wel degelijk schrijven. Hier laat de schrijver toch ook zien wie hij/zij is ! Het handschrift dat juist geen aandacht krijgt qua vorm is de natuurlijke schrijfstijl van de geoefende schrijver. Het gaat allemaal automatisch, terwijl je jezelf er toch heel bewust van bent van hetgeen je op papier zet. Er kunnen vele punten volgen, maar opsommen kan ook saai worden en dat wil ik voorkomen. Het handschrift mee laten groeien in de tijd waarin we nu leven heeft helemaal juist geen verveelde kant. Het is juist heel boeiend handschrift te plaatsen in de tijdsgeest waarin wij nu leven. Er wordt heel veel met handschrift gedaan. Van het versieren van taarten, tot het schrijven van prachtige woorden op wens-borden. Het sierlijke schrift van de menukaart tot het naambordje op de buitengevel. Ik blijf bij mijn openingszin: Handschrift is altijd mooi !
Voor alle handschrift vragen, email naar info@grafologica.nl en we geven graag antwoord.
Share

Je Schrijfstijl jouw ziel

Jeschrijfstijljouwziel Deze workshop richt zich op het innerlijk beleven dat wordt getransformeerd naar creativiteit. Waar zijn jouw sterke kanten en hoe wil je die omzetten naar te bereiken doelen? Krijg inzicht in jouw talenten door handschrift analyse. In het voorjaar van 2019 wordt er in kleine groepen gewerkt. Je kunt je hiervoor inschrijven via info@grafologica.nl
Share