Holistische visie en grafologie
Holistische visie
, dit wil zeggen: het inzicht om de verbondenheid te zien in het geheel.
Stel een handschrift is opeens onevenwichtig en er wordt gekeken hoe dit is gekomen.
De persoonlijke omstandigheden van de schrijver kunnen zijn veranderd op geestelijk en of lichamelijk niveau. 
De grafologie kan daarbij een visie geven, na bestudering van het handschrift van eerder en het te vergelijken met het handschrift van nu kan een bevinding worden gedaan, welk aspect mogelijk is aangedaan of in welke richting gezocht moet worden.

Juist het totale van de diagnostiek, die samen met anderen wordt toegepast, brengt dichter bij het verhelpen van een probleem.
Na veel jaren van praktische ervaring met handschrift analyse kan ik zeggen dat mijn inzicht is vergroot. En is samenwerking het uitgangspunt om tot optimale resultaten te komen.

Spirituele grafologie helpt bij innerlijke ontplooiing, het handschrift als inzicht
met ziele groet van Marina
bereikbaar op 0629363562